Mine põhisisu juurde

MyNotino klubi Äritingimused

1. Sissejuhatus

 1. Need äritingimused täpsustavad Notino, s.r.o., ID: 27609057, Londýnské náměstí 881/6, 63900 Brno, Tšehhi Vabariik, kui MyNotino klubi teenuse pakkuja, ja MyNotino klubi liikmete vahelisi suhteid. 

 2. MyNotino klubi on teenus, mis pakub MyNotino klubi liikmetele Notino e-poes laiendatud ostukogemust ja muid allpool loetletud eeliseid.

 3. Notino e-pood kohandub MyNotino klubi liikmetega, et muuta nende ostud võimalikult meeldivaks, sujuvaks ja kiireks. Näiteks saab MyNotino klubi liikmeid huvitavatest kaupadest teavitada vastavalt nende eelistustele, nad ei pea iga ostu puhul oma tarne- või maksekaardi andmeid sisestama ning neid teavitatakse eripakkumistest, allahindlustest ja üritustest. Muuhulgas lubatakse MyNotino klubi liikmetel luua oma lemmikute nimekirjad (mida nimetatakse soovinimekirjaks) ja nad saavad näha ka oma eelnevalt sooritatuid oste.
 4. Teenuse osutamiseks on vaja töödelda MyNotino klubi liikmete isikuandmeid. Teenusepakkuja töötleb isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale  ja käesolevatele äritingimustele.

2. Klubi MyNotino liitumislepingu sõlmimine

 1. Klõpsates nupul “Registreeru”, nõustub Notino e-poe klient käesolevate äritingimustega, sõlmib MyNotino klubi liikmelisuse lepingu ja saab MyNotino klubi liikmeks.

 2. MyNotino klubi liige võib olla alates 18. eluaastast. Liikmelepingu sõlmimisega kinnitab MyNotino klubi liige ausalt, et ta on üle 18-aastane.

 3. MyNotino klubi liikmeleping on eraldi leping, mida reguleerivad siin sätestatud reeglid ja mis ei ole seotud muude teenuse pakkuja ja klubi liikme vahel sõlmitud lepingute (eriti ostulepingutega) olemasoluga.

3. Lepingu teema

1. Teenuse pakkuja on kohustatud eelkõige:

a) saata MyNotino klubi liikmetele teavet Notino e-poe või kaupluste erisoodustuste ja piiratud pakkumiste kohta või teiste kaupluste eripakkumiste kohta;

b) saata MyNotino klubi liikmetele teavet Notino e-poe või kaupluste pakkumises olevate uute toodete kohta;

c) koostada MyNotino klubi liikmetele eripakkumisi, mis ei ole saadaval inimestele, kes pole liikmed;

d) teavitama MyNotino klubi liikmeid lõpetamata tellimustest;

e) pakkuda MyNotino klubi liikmetele tasuta kohaletoimetamise võimalusi valitud toodete või toodete ostmisel teatud hinna eest;

f) kohandada e-poe tootevalikut ja kuvatavaid reklaame, et need vastaksid MyNotino klubi iga konkreetse liikme eelistustele;

g) turvaliselt salvestama MyNotino klubi liikmete tarne- või arveldusinfot, et nad ei peaks seda toodete taas tellimisel korduvalt sisestama;

h) lubada MyNotino klubi liikmetele otsest juurdepääsu oma isikuandmetele ja sõltumatut haldust.

2. Eespool nimetatud kohustuste täitmiseks on teenuse pakkuja kohustatud ja õigus:

a) töödelda kõiki MyNotino klubi liikmete isikuandmeid, mida nad teenuse pakkujale seoses Notino e-poes liikmelisuse või ostulepingu sõlmimisega edastavad. Eelkõige hõlmab see e-poe veebisaidil notino.ee või mobiilirakendus eesnime ja perekonnanime, sünniaega, arveldus- ja kättetoimetamisteavet, telefoninumbrit, pöördumisviisi, teavet ostude, makstud summade ja kasutaja käitumise kohta, samuti automaatselt genereeritud teave. See informatsioon hõlmab eelkõige teavet klikkide, vaadatud toodete kohta ning teavet seadme, operatsioonisüsteemi ja MyNotino klubi liikme Interneti-ühenduse kohta.

b) Teenuse pakkujal on õigus kõiki eelnimetatud andmeid hinnata (profiili) või lasta neid hinnata kolmandatel isikutel. Lisaks teenusepakkujaga seotud isikutele võivad neid andmeid töödelda ka teenuse pakkuja teised töötlejad;

c) võtta ühendust MyNotino klubi liikmetega statistika ja uuringute läbiviimiseks;

d) kasutada MyNotino klubi liikmete kohaletoimetamis- ja arveldusaadressi, e -posti aadressi, telefoninumbrit või muid sidevahendeid, et nendega ühendust võtta;

 1. Eespool nimetatud kohustuste ulatust võib teenusepakkuja täpsemalt määrata ja muuta.
 2. Iga MyNotino klubi liige on kohustatud esitama teenuste osutamiseks vajalikud andmed ja vastavalt vajadusele neid uuendama.

4. Teenuste maksumus

1. Klubi MyNotino liikmelisus ja sellega seotud teenused on tasuta.

5. Ebakorrektsest täitmisest ja lepingust taganemisest tulenevad õigused

 1. Selle suhte puhul kohaldatakse mutatis mutandis (muutes seda, mida on vaja muuta) üldiste äritingimuste sätteid, mis käsitlevad puudulikust täitmisest tulenevaid õigusi ja tarbija poolt lepingust taganemist.

 2. Nende tõlgendamisel ja kasutamisel on vaja arvestada ostulepingu ja MyNotino klubi liikmelisuse lepingu erinevustega. 

6. Lepingu kestus

 1. Leping on sõlmitud määramata ajaks.

 2. Igal lepinguosalisel on õigus lepingut ilma põhjuseta lõpetada. Etteteatamistähtaeg on 30 päeva alates teate edastamisest teisele osapoolele.

 3. Iga MyNotino klubi liikme isikuandmed, mida töödeldakse ainult MyNotino klubilepingu täitmiseks, kustutatakse hiljemalt 30 päeva jooksul pärast lepingu lõppemist.

7. Lõppsätted

 1. Vaidluse korral kohtuväline menetleja või ostjate kaebusi käsitlev üksus vaidluste korral - need saab lahendada veebipõhiselt pädeva üksusega, mis Eestis on tarbijavaidluste komisjon (https://komisjon.ee/et). Vaidluse saab lahendada interneti teel, sõbralikult ja kohtuväliselt.

 2. Nendest äritingimustest kõrvale kaldumine on võimalik ainult mõlema poole kirjalikul nõusolekul. Äripartneri täiendavad või erinevad tingimused ei kehti käesolevates äritingimustes osutatud lepingulistele suhetele.

 3. Teenusepakkuja võib käesolevate äritingimuste sõnastust muuta või täiendada. See säte ei mõjuta tulevasi õigusi ja kohustusi, kui eelmise äritingimuste sõnastus on endiselt jõus. Teid teavitatakse e -posti teel kõigist äritingimuste muudatustest. Muutuste korral on teil võimalus muudatused tagasi lükata ja leping lõpetada.

Kas on küsimusi? Võtke meiega ühendust.
Esitades nõustute sellega, et Notino International Limited töötleb õigustatud huvi alusel teie andmeid Teie taotluse töötlemiseks. Vastavalt privaatsuspoliitikale võite esitada vastuväite oma isikuandmete sellise kasutamise vastu.